City LGU tutulong sa publiko kontra peligrong dala ng tag ulan

 Nakatutok na ang City LGU sa pagtulong sa publiko laban sa peligrong hatid ng mga pag-ulan sa kasalukuyan.

 Nakatuon ang pagbibigay ng tulong sa pagpapalalawak ng kampanya kontra sakit na dala ng tag-ulan at disaster preparedness.

 Pwedeng pagmulan ng sakit ang mga pag-ulan gaya ng mga water borne diseases o mga karamdamang nakukuha mula sa maruming tubig.

 Mga sakit gaya ng leptospirosis, diarrhea, dengue fever pati na trangkaso at respiratory illnesses tulad ng ubo at sipon ay pwedeng maiiwasan ng lahat.

 Mangyaring agad magpatingin sa mga maggagamot o di kaya ay dumulog sa mga health centers kung sakaling may dinaramdam bilang paunang lunas sa sakit.

 Pinapayuhan ang mga magulang na pabaunin ng payong o ano mang proteksyon laban sa ulan ang mga anak habang nasa eskwela.

 Hinggil naman sa usapin ng disaster preparedness, mangyaring maging mapanuri sa laban sa baha o pagguho ng lupa.

 Dapat makipag ugnayan sa mga opisyal ng barangay para sa agarang paglikas kung sakaling mangyari man ang mga nabanggit.

 Pwede ring maki-antabay sa mga programa ng radyo, telebisyon o di kaya ay sa internet upang maging ‘updated’ sa lagay ng panahon.